MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor De Spiegel vanzelfsprekend. Een goede zorg voor natuur, milieu en welzijn van mensen is dan ook diep doorgedrongen in de poriën van het bedrijf. De Spiegel heeft in het kader van haar verantwoordelijkheid als onderneming op de volgende gebieden maatregelen getroffen:

  • Gezondheid en verzuim (calculeren voldoende tijd, begeleiding, ergonomie, innovatie, preventie en efficiëntie)
  • Veiligheid (VCA cursussen, uitvoeren werkplekinspecties, beschermings- en hulpmiddelen)
  • Arbeidsomstandigheden (verbetering c.q. wijziging van de arbeidsomstandigheden)
  • Laaggeletterdheid medewerkers (persoonlijk opleidingsplan, cursussen, opleidingen)
  • Het terugdringen van het personeelstekort (voeren van sociaal beleid, spreiden werk)
  • Het bestrijden van zwartwerken (lid OSB en in bezit van keurmerk)
  • Klanttevredenheid (klanttevredenheidsonderzoek, kwaliteitscontroles)
  • Energiebesparing (energiezuinige machines, keuren en onderhouden van machines)
  • Milieuzorgsysteem (doseren schoonmaakmiddel, Europees Ecolabel)